Pohotovostní služba

pohotovost

Aktuality

Přijmeme elektrikáře, zedníka a uklízečku. Nabízíme k pronájmu výrobní a skladovou halu, dále kancelářské prostory. Celkem cca 1000m2. Možno po menších částech.

Zemní práce

  • Pronájem techniky
  • Doprava
  • Výstavby inženýrských sítí
  • Výkopové a zemní práce
  • Terénní úpravy pozemků
  • Práce s montážní plošinou
  • Opravy komunikací

Provádíme zemní práce v plném rozsahu. Výkopy pro vodovodní, plynová a kanalizační potrubí, rýhy pro uložení elektrických kabelů, odkrývky hlušiny s následným odvozem a uložením. Pro práce ve stísněných podmínkách, například zahradách a parcích, máme k dispozici speciální rýhovače, takže škody způsobované příjezdem těžké techniky jsou zcela eliminované. Obsluha strojů prochází pravidelně odbornými dovednostními a bezpečnostními školeními.
Veškeré práce provádíme v zadaných termínech a přesně podle vymezeních stanovenými projektovou dokumentací.

Ruční kopání

V místech která jsou nepřístupná pro techniku provádíme výkopy klasickým tzv. ručním způsobem. Při práci používáme osvědčené nářadí jako jsou například krumpáče, rýče a lopaty. Naši pracovníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a pláštěnkami v případě nepohody.

Mechanizace a doprava

Disponujeme řadou speciálních strojů s kvalitní vyškolenou obsluhou a dlouholetou praxí. Za velice příznivých finančních nákladů provádíme řadu činností jako jsou běžné zemní práce, přeprava těžkých nákladů, rovnání povrchů apd., nebo provádíme úzce sofystikované práce, příkladem může být čištění rybníků nebo tzv. rýhování výkopů, což je činnost, která je nejšetrnější k okolnímu terénu.

Pronájem techniky a doprava

Za výhodných podmínek pronajímáme stroje. Pokud je zapotřebí provést i dílčí zemní práce, příkladem jsou přeložky zemních vedeních a přípojky, v rámci elektroinstalačních či jiných prací je možné využít naší techniku a kvalifikovanou obsluhu na kratší i delší dobu.

 

Reference

Copyright © ELČI s.r.o. 2012 | Developed by Web-co | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1 | WebMail | Administrace